Miten vaikuttavaa videomarkkinointia tehdään?

Miten vaikuttavaa videomarkkinointia tehdään?

Kohderyhmä ja jakelukanavat

Kohderyhmän määrittäminen on olennaisessa osassa videomarkkinoinnin suunnittelua. Kannattaa muistaa se, että vaikka video olisi laadukas ja visuaalisesti näyttävä, sillä ei ole välttämättä liiketoiminnallista hyötyä, jos se ei tavoita oikeaa kohderyhmää.

Onnistuakseen videon on tavoitettava oikeat kohderyhmät juuri niille oikeissa kanavissa. Kohderyhmän määrittelyssä kannattaa pohtia esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä: Ketä asiakas haluaa tavoittaa? Missä kanavassa kohderyhmä on? Mitä halutaan saavuttaa? Mitkä ovat asiakkaan haasteet ja miten niistä päästäisiin yli?

Videokampanjan suunnittelu ja tavoite

Videokampanjaa suunnitellaan samalla tavalla kuin mitä tahansa muutakin kampanjoita. Videon tavoite määrittää paljon sitä, minkä tyyppistä videota lähdetään tekemään. Erilaisilla videoilla pyritään esimerkiksi kasvattamaan yrityksen brändin tunnettuutta, kerätä uusia asiakkuuksia tai parantaa sivustoliikennettä.

Videokampanjan suunnitelma ei välttämättä synny käden käänteessä, joten suunnitteluun kannattaa uhrata aikaa ja resursseja. Huom! Suunnitteluvaiheessa kannattaa ammentaa samoja kysymyksiä kuin kohderyhmän määrittelyssä.

Videotuotannon budjetti

Kuinka paljon videon tekeminen maksaa, kuka sen toteuttaa ja millainen aikataulu siihen kannattaa varata? Näihin kysymyksiin ei ole olemassa etukäteen selkeitä vastauksia, sillä esimerkiksi tuotannon hinta ja kesto vaihtelevat hyvin paljon riippuen siitä, millaista videota tehdään ja mihin tarkoitukseen.

Vaihtoehtoja on monia. Usein freelancer voi olla edullisempi ratkaisu yrityksen videotarpeisiin, mutta etenkin luovaa suunnittelua vaativissa, teknisesti vaativimmissa ja visuaalisesti näyttävimmissä kokonaisuuksissa yhteistyö mainostoimiston kanssa voi olla oikea ratkaisu.

Jaa juttu somessa: