Kuvitus luo olemattomasta olevaisen

Kuvitus luo olemattomasta olevaisen

Kuvittamalla vaikeaselkoisesta selkeää

Yksi käyttökelpoinen ratkaisu on käyttää kuvitusta eli luoda esitettävälle asialle piirtämällä omaleimainen ilmaisutapa. Tämä tarjoaa lukemattoman määrän vaihtoehtoja havainnollistaa ja esittää käsillä oleva asia riippumatta siitä, miltä se reaalimaailmassa näyttää – vai näyttääkö miltään. Kuvituksen avulla voimme tehdä olemattomasta olevaista!

Kuvitus tarjoaa vapaat kädet karrikoida ja korostaa asioita ilman että siitä tulee vieraannuttava. Se on myös uniikki, kenelläkään kilpailijalla ei tule olemaan samanlaista. Kuvitus on nopea ja sen vuoksi kustannustehokas tapa visualisoida verrattuna esimerkiksi valokuvan ottamiseen, jossa vaaditaan huomattavia panostuksia ennakkosuunnitteluun ja järjestelyihin visuaalisesti hankalien asioiden viestimiseksi. Kuvitustyössä ei ole myöskään rajoituksia: kaikki ideat ovat toteutettavissa, joko perinteisesti piirtämällä tai 3D:nä. Oikea teknologiaratkaisu riippuu käyttötarpeesta nyt ja tulevaisuudessa. Esimerkiksi tarvitaanko jatkossa oletettavasti variaatioita samasta asiasta, tarvitaanko animaatiota jne.

Olennaista kuvituksen käyttämisessä on kuitenkin miettiä sitä osana brändiä. Minkälaisen roolin haluamme kuvitukselle antaa. Määrittääkö se koko brändin vai jotakin osaa siitä, esimerkiksi vain yhtä tuotetta tai palvelua. Esimerkiksi yritystasolla infograafit ja sen erilaiset variaatiot ovat tällä hetkellä hyvin suosittuja pelkistämään monimutkaisia kokonaisuuksia havainnollisiksi ja nopeasti omaksuttaviksi kuviksi.

Katso videolta, kun AD ja kuvittaja Jouni Koponen kertoo kuvittamisesta ja kansainvälisestä sarjakuvaprojektistaan.

Jaa juttu somessa: